Ekenäs IF
fotboll ikon
discgolf ikon
handboll ikon
innebandy ikon

Artikel i VN 26 mars, 2011

Text: Thomas Sundström (VN)

Hallhyror försvårar idrottsföreningarnas verksamhet

UTMANING FÖR EIF
Raseborgs stads beslut att uppbära hallhyror av stadens idrottsföreningar är en utmaning för föreningarna. För Ekenäs IF:s del handlar det om en stor ekonomisk utgift i förhållande till det bidrag som föreningen erhåller. Staden uppbär hallhyra av en idrottsförening om en enda användare i gruppen har fyllt 17 år, vilket från år 2011 höjts till 19 år. Samtidigt har stadens bidrag till EIF minskat.
- den fråga som jag vill diskutera är vilken nytta har staden av det arbete som föreningarna gör. Om staden är inne på den linjen att de debiterar plan- och hallhyror för att täcka sina kostnader då bör de också ta i beaktande i sitt bidrag, samhällsnyttan och det reklamvärde Raseborg, som region har tack vare sina stora och välkända idrottsföreningar.

Ekenäs IF fördelar sitt verkamhetsbidrag mellan sektionerna i förhållande till antalet medlemmar, t.ex. fotbollssektionens bidrag äts i princip upp i sin helhet av debiterade plan- och hallhyror. Fotbollssektionen har 17 lag med 338 aktiva medlemmar, de spelar 126 hemmamatcher per säsong, för vilka vi också betalar en avgift för oavsett ålder. Ta ytterligare i beaktande reklamvärdet av våra bortamatcher som gör att Raseborg syns ytterom sina kommungränser. Idrottsföreningarnas marknadsföring av staden Raseborg är alltså gratis, och då har vi inte ännu tagit i beaktande samhällsnyttan vad inbesparingen är med en sund själ i en frisk kropp, som också Raseborg flaggar för, inte heller hur mycket pengar som våra gästande lag hämtar med sig till regionen, konstaterar Dennis Barman som omvaldes till EIF:s centralstyrelses ordförande vid föreningens 105:e årsmöte.

Nu hoppas Barman att man kan påverka de beslutande att tänka om i frågan.
– Det här gäller förstås inte bara oss, utan alla idrottsföreningar som aktiva idrottare. Min tanke är att vi skall kontakta stadens övriga idrottsföreningar för att diskutera den här frågan och se hur vi kan gå vidare, säger Dennis Barman. Skall vi vara en attraktiv kommun, så måste vi dels marknadsföras, vad är bättre marknadsföring än framgångsrika idrottare, samt värna om den gemenskap som finns i idrottsföreningarna och den vi anda som skapas i regionen tack vare föreningsarbetet.

Omval
Vid EIF:s årsmöte var styrelsevalet enhälligt. Dennis Barman fortsätter som ordförande och Kaj-Erik Nöjd som viceordförande. Sekreterare är Kurt Sjöblom, kassör Roger Lindqvist och materialförvaltare Svante Eklund. Suppleanter är Clas Thurén och Roald von Schoultz.
I styrelsen ingår också de olika sektionsordförandena; Stefan Haglund (fotboll), Thomas Sjöström (friidrott), Krister Immonen (handboll), Jan-Mikael Uusikylä (disgolf) och Frank Grandell (innebandy).
TIll verksamhetsgranskare valdes Berndt-Johan Lundström och Bengt Wikberg. Till suppleant valdes Ulf Sjöblom.
Mötet godkände även årsberättelsen, fastställde bokslutet och beviljade enhälligt ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. Verksamhetsplanen och budgeten för år 2011 godkändes likaså.

Två hedersmedlemmar
Årsmötet beslöt enhälligt att välja två nya hedersedlemmar. Föreningens mångåriga ordförande Ralf Gahnström blev hedersmedlem nr 37 och mångåriga sekreteraren Vide Sjöholm hedersmedlem nr 38.
Vid årsmötet förrättades även premieringar. Dennis Barman (discgolf) och Christian Barman (discgolf) erhöll båda prestationsmärket i guld, medan Jan Nyström i handboll, samt fotbollens Seppo Salo, Olavi Virranvuo, Bo Koschinski samt Ulf Eriksson erhöll föreningens förtjänsttecken i guld.
fotboll ikon
discgolf ikon
handboll ikon
innebandy ikon